Vývoz obsahu septiků, jímek a žump

Nabízíme kompletní služby spojené s vývozem obsahu septiků, jímek a žump.

Co o vývozu septiků a žump říká zákon

Obsah septiků a žump je obecně odpadní vodou podle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále také „vodní zákon“). Tento obsah je vyvážen na čistírnu odpadních vod. Jedná se přitom o nakládání s odpadními vodami podle vodního zákona, na které se zákon o odpadech podle § 2 odst. 1 písm. a) nevztahuje.

Nejedná se o nakládání s odpady

Protože se nejedná o nakládání s odpady, není zde žádný subjekt v roli původce odpadu (nevede se průběžná evidence odpadu, nepodává se hlášení o produkci odpadů apod.).

Kdo má povinnost zajistit vývoz obsahu

Majitelé septiků či žump jsou povinni vývoz obsahu zajistit a jeho provedení dle § 38 odst. 8 vodního zákona dokladovat.

Kolik to bude stát?

Cena služby je závislá na obsahu a místě koncové likvidace odpadu. Ohledně objednávky a cenové kalkulace se můžete obrátit na Kateřinu Beránkovou, a to na:

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

Poraďte se s naším odborníkem

Kateřina Beránková

Administrativa

chevron-down