Česká voda patří do českých rukou.

Dovolte nám představit naši menší, avšak dynamicky se rozvíjející společnost, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, projekční činností a dotačním poradenstvím.

O společnosti

Česká voda patří do českých rukou. To je heslo, které v rámci společnosti PRVOK s.r.o. razíme. Jsme ryze českou společností, která byla založena v roce 2010, přičemž vznikla na základě požadavku vlastníků vodohospodářské infrastruktury jako odezva na zánik konkurenčního prostředí v oblasti jižních Čech.

Provozování vodovodů a kanalizací

Mezi naše hlavní činnosti patří komplexní služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákonem o vodách a zákonem o ochraně veřejného zdraví a jejich prováděcích předpisů.

Projekční činnost

Dále také nabízíme projekční činnosti zaměřené na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací.

Dotační poradenství

Obrátit se na nás můžete také ohledně dotačního poradenství, zpracování a podání žádostí o dotace v oblastech:

  • vodovodů pro veřejnou potřebu a vodních zdrojů,
  • kanalizací pro veřejnou potřebu,
  • čistíren odpadních vod (ČOV)
  • a doprovodné sítí technické infrastruktury.

Další informace

Společnost PRVOK s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18918.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down