Dotační poradenství

Chcete získat dotaci? Obraťte se na nás ohledně dotačního poradenství. V rámci něj vám pomůžeme s celkovým zajištěním procesu od zpracování žádosti až po závěrečné vyhodnocení. Dotační poradenství přitom zajišťujeme jak pro obce, tak i pro fyzické osoby.

Zpracování žádosti o dotace

Zpracujeme vám žádosti o dotace v oblasti vodního hospodářství. Naším dlouhodobým cílem je pomoci vlastníkům vodohospodářské infrastruktury (municipality) v obnově, výstavbě či rekonstrukci této infrastruktury pomocí nejrůznějších dotačních titulů. Naší snahou je optimalizace a koordinace každého připravovaného projektu a přizpůsobení záměru na příslušný dotační titul s maximálním úsilím na úspěch.

Vodohospodářská infrastruktura se řadí k té nejdražší

Jsme si dobře vědomi toho, že vodohospodářská infrastruktura patří k té možná nejdražší a nejvyšší položce v rozpočtech obcí a měst. Proto je téměř nezbytné, aby obce využívaly možnosti čerpání finančních prostředků, ať již ze státního rozpočtu ČR nebo prostřednictvím finančních prostředků z Evropské unie.

Co všechno dokážeme zajistit

  • Projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP a prováděcí dokumentace.
  • Inženýrskou činnost spočívající v zajištění územního rozhodnutí, případně stavebního povolení nebo územního souhlasu dle charakteru a povahy příslušného záměru.
  • Zpracování žádosti o dotaci včetně všech nezbytných a povinných příloh stanovených poskytovatelem dotace v aktuální „výzvě“.
  • Přípravu a odeslání podkladů pro vyhotovení Rozhodnutí o přidělení dotace.
  • Vedení a administraci projektu po celou dobu realizace.
  • Profinancování projektu s poskytovatelem dotace.
  • Vypracování a odeslání Závěrečného vyúčtování.
  • Zajištění po dobu udržitelnosti odesílání monitorovacích zpráv.

Získané dotace

Dotace na vodovod Kájov - Kladné

Hodnota realizace: 3 300 000 Kč
Námi získané dotace: 1 000 000 Kč
V obci Kájov - Kladné se naše společnost zabývala získáním dotace na vodovod.

Dotace na náhradní zdroj podzemní vody - Kájov

Hodnota realizace: 1 100 000 Kč
Námi získané dotace: 1 000 000 Kč
V obci Kájov se naše společnost zabývala získáním dotace na náhradní zdroj podzemní vody.

Dotace na intenzifikaci ČOV - Kájov

Hodnota realizace: 27 700 000 Kč
Námi získané dotace: 17 900 000 Kč
V obci Kájov se naše společnost zabývala získáním dotace na intenzifikaci ČOV.

Dotace na průzkumný vrt - Kájov

Hodnota realizace: 250 000 Kč
Námi získané dotace: 220 000 Kč
V obci Kájov - Mezipotočí se naše společnost zabývala získáním dotace na průzkumný vrt.

Dotace na vodovod - Mojné

Hodnota realizace: 10 500 000 Kč
Námi získané dotace: 7 900 000 Kč
V obci Mojné se naše společnost zabývala získáním dotace na vodovod.

Dotace na rekonstrukci stabilizačních nádrží - Mojné

Hodnota realizace: 3 200 000 Kč
Námi získané dotace: 2 900 000 Kč
V obci Mojné se naše společnost zabývala získáním dotace na rekonstrukci stabilizačních nádrží .

Dotace na kanalizaci a ČOV - Omlenice

Hodnota realizace: 15 800 000 Kč
Námi získané dotace: 14 200 000 Kč
V obci Omlenice se naše společnost zabývala získáním dotace na kanalizaci a ČOV.

Dotace na hydrogeologický průzkumný vrt HV-2 - Dřešín

Hodnota realizace: 800 000 Kč
Námi získané dotace: 560 000 Kč
V obci Dřešín se naše společnost zabývala získáním dotace na hydrogeologický průzkumný vrt HV-2.

Dotace na intenzifikaci ČOV - Zlatá Koruna

Hodnota realizace: 7 700 000 Kč
Námi získané dotace: 3 900 000 Kč
V obci Zlatá koruna se naše společnost zabývala získáním dotace na intenzifikaci ČOV.

Dotace na intenzifikaci ČOV - Dolní Třebonín

Hodnota realizace: 14 000 000 Kč
Námi získané dotace: 9 000 000 Kč
V obci Dolní Třebonín se naše společnost zabývala získáním dotace na intenzifikaci ČOV.

Dotace na intenzifikaci ČOV - Benešov nad Černou

Hodnota realizace: 12 500 000 Kč
Námi získané dotace: 9 700 000 Kč
V obci Benešov nad Černou se naše společnost zabývala získáním dotace na intenzifikaci ČOV.

Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV - Benešov nad Černou

Hodnota realizace: 18 530 000 Kč
Námi získané dotace: 11 810 000 Kč
V obci Benešov nad Černou se naše společnost zabývala získáním dotace na výstavbu kanalizace a ČOV

Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV - Rožmitál na Šumavě

Hodnota realizace: 16 000 000 Kč
Námi získané dotace: 12 200 000 Kč
V obci Rožmitál na Šumavě se naše společnost zabývala získáním dotace na výstavbu kanalizace a ČOV.

Dotace úpravna pitné vody - Bohdalovice

Hodnota realizace: 220 000 Kč
Námi získané dotace: 120 000 Kč
V obci Bohdalovice se naše společnost zabývala získáním dotace na úpravnu pitné vody.

Dotace na pořízení 1. nového zdroje podzemní vody - Bohdalovice

Hodnota realizace: 250 000 Kč
Námi získané dotace: 230 000 Kč
V obci Bohdalovice se naše společnost zabývala získáním dotace na pořízení 1. nového zdroje podzemní vody

Dotace na pořízení 2. nového zdroje podzemní vody - Bohdalovice

Hodnota realizace: 600 000 Kč
Námi získané dotace: 540 000 Kč
V obci Bohdalovice se naše společnost zabývala získáním dotace na pořízení 2. nového zdroje podzemní vody

Dotace na výstavbu ČOV - Světlík

Hodnota realizace: 7 100 000 Kč
Námi získané dotace: 5 300 000 Kč
V obci Světlík se naše společnost zabývala získáním dotace na výstavbu ČOV.

Dotace na pořízení 2 nových zdrojů podzemní vody - Světlík

Hodnota realizace: 600 000 Kč
Námi získané dotace: 540 000 Kč
V obci Světlík se naše společnost zabývala získáním dotace na pořízení 2 nových zdrojů podzemní vody.

Dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace - Světlík

Hodnota realizace: 11 900 000 Kč
Námi získané dotace: 9 500 000 Kč
V obci Světlík se naše společnost zabývala získáním dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace.

Dotace na zdroj podzemní vody - Čížkrajice

Hodnota realizace: 1 850 000 Kč
Námi získané dotace: 1 300 000 Kč
V obci Čížkrajice jsme získali dotaci na zdroj podzemní vody.
Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

Poraďte se s naším odborníkem

Hanzel

Mgr. Dan Hansel

Obchod

chevron-down