Kvalita jakosti pitné vody

Kvalita jakosti pitné vody v provozovaných lokalitách

Chcete získat informace o jakosti pitné vody ve vaší obci? Přejděte do sekce námi provozovaných lokalit, kde vás o těchto údajích pravidelně informujeme.

Zákony a vyhlášky pro kontrolu kvality pitné vody

Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována až ke kohoutku zákazníka dle Plánu kontroly kvality pitné vody, zpracovaného v rozsahu a četnosti stanovenými ve vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Požadavky na pitnou vodu jsou stanoveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a zákoně č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášce č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down