Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů se provádí v pravidelných cyklech, které stanoví provozovatel veřejného vodovodu.

K vodoměru je třeba zajistit přístup

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud je vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele u odečtu nutná.

Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je součinnost odběratele nebo pověřené osoby potřebná. Odečítač se na požádání prokazuje služebním průkazem.

Co když vás při odečtu vodoměru nezastihneme?

Pokud vás náš zaměstnanec ani opakovaně na adrese odběrného místa nezastihne, nebo si s vámi nesjedná individuální termín odečtu, zanechá ve schránce korespondenční lístek s žádostí o samoodečet. Pokud na tuto výzvu nebudete reagovat, bude vám vystavena faktura na základě výpočtu průměrné spotřeby za poslední dvě srovnatelná období.

Jak na samoodečet vodoměru

Stav vodoměru se zjistí tak, že se přečtou černé číslice na ciferníku. Nahlásit je nutno celý stav počítadla bez červených číslic.

Samoodečet, možnosti nahlášení stavu na vodoměru:

Pro správný samoodečet je nutné uvést:

  • číslo odběrného místa nebo evidenční číslo
  • adresu odběrného místa
  • jméno a příjmení odběratele
  • telefonní spojení
  • stav vodoměru
  • datum odečtu
  • foto vodoměru

Číslo odběru najdete na uzavřené smlouvě nebo na předešlých fakturách. Číslo vodoměru je vyznačeno na jeho ciferníku.

Jako stav vodoměru uvádějte pouze čísla na otočném číselníku (označeném m3). Nastavení ručiček na kruhových číselnících ignorujte, zobrazují proteklé litry vody a nejsou uváděny na faktuře.

Vámi zaslaný stav bude podkladem pro fakturaci.

Samoodečet lze provést maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích, v následném období musí být proveden řádný odečet naším pracovníkem. Není tedy možné provádět samoodečet ve třech po sobě jdoucích odečítacích obdobích.

Formulář pro samoodečet vodoměru

Samoodečet
Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

Poraďte se s naším odborníkem

Kateřina Beránková

Administrativa

chevron-down