Provozování vodovodů  a kanalizací

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti provozování vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákonem o vodách a zákonem o ochraně veřejného zdraví a jejich prováděcích předpisů.

Naše služby

 • výroba, doprava a distribuce pitné vody
 • vyhledání a odstraňování poruch na vodohospodářské infrastruktuře obce
 • náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou
 • odvádění a likvidace odpadních vod
 • zajištění odběrů a rozborů vzorků pitných a odpadních vod
 • vedení technicko-provozní dokumentace související s provozem vodovodů a kanalizací (majetková a provozní evidence, hlášení, poplatky, statistické údaje atd.)
 • odečty, výměny a montáž vodoměrů
 • fakturace vodného a stočného a jejich vyúčtování
 • zajištění potřebných vodoprávních povolení
 • zpracování a aktualizace provozních řádů vodovodů a kanalizací
 • zpracování plánů obnovy vodovodů a kanalizací
 • zastupování vlastníka při kontrolách orgánů státní správy
 • informování vlastníka o novinkách a změnách v legislativě vztahujících se k uvedené problematice
 • zpracování žádostí o dotace
 • zajištění projekčních prací
Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

Poraďte se s naším odborníkem

Hanzel

Mgr. Dan Hansel

Obchod

chevron-down