Montáž a demontáž vodoměru

Postup montáže vodoměru

Montáž a demontáž vodoměru provádí provozovatel vodovodu na základě žádosti odběratele. Vodoměr je zaplombován a odběratel není oprávněn s ním jakkoliv manipulovat. Naopak má povinnost ho zabezpečit proti možnému mechanickému či tepelnému poškození. Pokud dojde k poškození plomby, je odběratel povinen neprodleně kontaktovat provozovatele.

Kdy je třeba vodoměr měnit?

Vlastníkem vodoměru je obec, vlastníkem vodovodní přípojky včetně uzávěru před a za vodoměrem je odběratel. Provozovatel je přitom povinen vodoměr měnit po šesti letech.

Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down