Požadavky k poskytnutí vyjádření

Co je požadováno pro dodání od žadatele pro vyjádření k existenci inženýrských sítí a pro vyjádření o projektové dokumentaci

K poskytnutí vyjádření je nutné předložit:

  • jméno a příjmení žadatele ( + zasílací adresu, tel.kontakt)
  • jméno a příjmení investora ( + adresa)
  • název stavby
  • místo stavby (katastrální území, parc.č. , ....)
  • účel, pro který se vyjádření vydává ( - existence inženýrských sítí, - k záměru, - územní souhlas, - územní rozhodnutí, - ohlášení stavby, - stavební povolení, - k prováděcí dokumentaci, - ke změně stavby před dokončením, - jiné)
  • povinné přílohy ( - snímek KN se zákresem zájmového území, - projektová dokumentace, - popis předmětu PD, - ....)
  • způsob doručení vyjádření ( - poštou, - osobní odběr, - e-mailem, - jiný)
Kontakt

Kontaktujte nás

Nenašli jste na webu informaci, kterou hledáte? Chcete získat odpověď na vaše otázky co nejdříve? Kontaktujte nás na naší bezplatné lince.

chevron-down