Obec Benešov nad Černou

Základní informace

Benešov nad Černou je obec na rozhraní Novohradských a Slepičích hor na říčce Černá , v jihovýchodní části okresu Český Krumlov.

Provozované místní části:

 • Benešov nad Černou

Vodohospodářská infrastruktura

  • Veřejný vodovod
  • Veřejná kanalizace
  • Centrální ČOV

Havárie a odstávky - Benešov nad Černou

V této lokalitě není hlášená žádná odstávka ani havárie

Nahlášení havárie

Ceny vodné a stočné

Zjistěte, jaká je aktuální sazba pro vodné a stočné v této lokalitě.

Benešov nad Černou - 2024

Pevná složka
Pohyblivá složka
Kapacita vodoměru
Vodné (Kč/rok)
s DPH
Stočné (Kč/rok)
s DPH
Vodné (Kč/m3)
s DPH
Stočné (Kč/m3)
s DPH
Qn 2,5 - bytový vodoměr
27,52 Kč
55,08 Kč
Qn 6 - bytové domy
27,52 Kč
55,08 Kč

Informace o kvalitě vody

Kvalitu vody je třeba neustále ověřovat. Přečtěte si, jaká byla kvalita vody v této obci při posledním měření.
Kontakt

Potřebujete poradit?

Zajímají vás nějaké další informace a na webu jste je nenašli? Máte specifický dotaz? Obraťte se na nás.
KontaktyNahlášení havárie

Dotace na intenzifikaci ČOV - Benešov nad Černou

Jedním z našich větších projektů v této oblasti bylo získání dotace na intenzifikace ČOV v celkové hodnotě 12 500 000 Kč, přičemž se nám podařilo z Operačního programu životního prostředí získat dotaci 9 700 000 Kč (78 % z celkové hodnoty realizace).

Hodnota realizace: 12 500 000 Kč

Námi získané dotace: 9 700 000 Kč

 • Intenzifikaci ČOV

Obnova vodovodu vč. přípojek a obnova kanalizace, náměstí III. etapa - Benešov nad Černou

Jedním z našich projektů v Benešově nad Černou byla realizace obnovy vodovodu včetně přípojek a obnovy kanalizace, projekt byl vyčíslen na 4 160 269 Kč.

Hodnota realizace: 4 160 269 Kč

 • Obnova vodovodu
 • Obnova kanalizace

Obnova vodovodu - Benešov nad Černou

Předmětem stavebních prací byla obnova vodovodního řadu z vodojemu do úpravny vody a do spotřebiště v obci Benešov nad Černou v délce 1055,50 m z materiálu HDPE DN 110x10,0 mm včetně 10 vodovodních přípojek. Zde se nám podařilo získat dotaci 1 800 000 Kč.

Hodnota realizace: 3 940 000 Kč

Námi získané dotace: 1 800 000 Kč

 • Obnova vodovodu

Průzkum prameniště - nový zdroj pitné vody - Benešov nad Černou

V obci Benešov nad Černou jsme realizovali průzkum prameniště - nový zdroj pitné vody. Tento projekt vyšel celkově na 1 100 000 Kč a 88 % (880 000 Kč) bylo hrazeno z dotačního programu - Operační program životního prostředí.

Hodnota realizace: 1 100 000 Kč

Námi získané dotace: 880 000 Kč

 • Průzkum prameniště
 • Nový zdroj pitné vody

Prodloužení kanalizace - Benešov nad Černou

Mezi další naše realizace v Benešově nad Černou řadíme i prodloužení kanalizace, kde jsme pro tento projekt získali podporu z Grantu Jihočeského kraje v celkové výši 500 000 Kč (52 % z celkové hodnoty zakázky), celková cena realizace byla vyčíslena na 970 000 Kč.

Hodnota realizace: 970 000 Kč

Námi získané dotace: 500 000 Kč

 • Prodloužení kanalizace

Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV - Benešov nad Černou

V obecní části Klení jsme získali dotaci na ČOV a kanalizaci, která byla podpořena z Národního programu životního prostředí dotací v hodnotě 11 810 000 Kč, to odpovídá 63,75 % z celkové ceny tohoto projektu. Celková hodnota realizace byla vyčíslena na 18 530 000 Kč.

Hodnota realizace: 18 530 000 Kč

Námi získané dotace: 11 810 000 Kč

 • Výstavba ČOV
 • Výstavba kanalizace
chevron-down